Piotr Jurkiewicz

Od dłuższego czasu jest zainteresowany rękodziełem, począwszy od inspiracji kamieniem, znalazł przystań w oceanie możliwości, jakie daje praca z miedzią.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym. Jest autorem pracy magisterskiej: "OBRAZ, ZNAK, SYSTEM", traktującej o analizie semiotycznej w badaniu znaczeń zawartych w malarstwie (z konieczności zawężonej do chrześcijańskiego kręgu kulturowego i w określonych ramach czasowych). Praca miała charakter teoretyczno-aplikacyjny z uwzględnieniem opisu szczegółowego. Prezentowana tematyka oparta była na semiotycznej teorii znaku i znaczenia.

Równocześnie jako praca twórcza, uzyskał dyplom z malarstwa.

Zawodowo od ponad 25 lat związany z projektowaniem, grafiką komputerową, składem i łamaniem publikacji oraz przygotowaniem do druku.